Діяльність закладуДіяльність усіх працівників закладу спрямована на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini, вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf, створення кращих умов перебування дітей в дитячому садку, забезпечення позитивного психологічного мікроклімату для кожного вихованця.

      До складу педагогічного колективу входять: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичні керівники, 1 інструктор з фізкультури, 2 вчителі-логопеди, 17 вихователів, з яких:

·           1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист».

·           3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,

·           1 педагог — «спеціаліст І категорії»,

·           3 педагоги— «спеціаліст ІІ категорії»,

·           10 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,

·           8 педагогів відповідають займаній посаді.

   Допомагають педагогам виховувати дітей технічні працівники: заступник завідувача з господарства, старша медична сестра, 12 помічників вихователя, кастелянка, діловод,  праля, прибиральниця, двірники, робітник по обслуговуванню приміщень, сторожі.

 Пріоритетними напрямками діяльності дошкільного закладу є пізнавальний, комунікативний, художньо-естетичний розвиток, патріотичне виховання дитини-дошкільника.

  Для реалізації завдань пізнавального та комунікативного розвитку використовуємо мнемотехніку, теорію розв’язання винахідницьких завдань, розумові таблиці в організації інтегрованих занять за рекомендаціями Н.Гавриш, розвивальні ігри Б.Нікітіна, враховуючи індивідуальні особливості та нахили кожної дитини. Вирішуємо завдання патріотичного та художньо-естетичного виховання через впровадження методики таврійського розпису.

Немає коментарів:

Дописати коментар