Кадровий склад


     Діяльність усіх працівників закладу спрямована на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini, вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf, створення кращих умов перебування дітей в дитячому садку, забезпечення позитивного психологічного мікроклімату для кожного вихованця.
      До складу педагогічного колективу входять: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 4 музичні керівники, 1 інструктор з фізкультури, 2 вчителі-логопеди, 15 вихователів, з яких:

  •   1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист».
  •   3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
  •     1 педагог — «спеціаліст І категорії»,
  •   2 педагоги— «спеціаліст ІІ категорії»,
  •   13 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,
  •   5 педагогів відповідають займаній посаді.

   Допомагають педагогам виховувати дітей технічні працівники: заступник завідувача з господарства, старша медична сестра, 12 помічників вихователя, кастелянка, діловод, 2 пралі, прибиральниця, двірники, робітник по обслуговуванню приміщень, сторожі.

Немає коментарів:

Дописати коментар